เว็บหวยสดพลัส - แทงหวย แทงบอล บาคาร่า เกมสล็อต
Title_Wat Rong Khun, Chiang Rai-01

วัดร่องขุ่น เชียงราย งานศิลปะอันยิ่งใหญ่พุทธศิลป์ระดับโลก 2023

เที่ยวเชียงรายหากไม่ได้มาที่นี้ เรียกได้ว่ายังมาไม่ถึง วัดร่องขุ่น เชียงราย จัดว่าเป็นแลนด์มาร์กที่ต้องมาให้ได้เมื่อมาเที่ยวเชียงรายเลยทีเดียว “วัดร่องขุ่น” เป็นผลงานชิ้นเอกจากอาจารย์เฉลิมชัย กลายมาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ สัญลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงราย และกลายเป็นสถานที่สำคัญระดับประเทศ โด่งดังทั้งสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ ทั้งความงดงาม ความอ่อนช้อยของศิลปะ ทำให้เรารู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปอีกโลกนึง ดินแดนสวรรค์อันสวยงามที่มีอยู่จริง ใครอยากรู้สวยงามอย่างไร ลองตาม เว็บหวยสด ไปดูกันได้เลย

วัดร่องขุ่น เชียงราย ประวัติและความเป็นมา

ออกแบบและสร้าง “วัดร่องขุ่น เชียงราย” โดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ด้วยแรงปณิธานที่มุ่งมั่นรังสรรค์งานศิลปะที่งดงามแปลกตา อาจารย์เฉลิมชัยได้กล่าวว่าอยากจะสร้างงานพุทธศิลป์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้ปรากฏเป็นงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ชิ้นหนึ่งของโลก ประกาศความยิ่งใหญ่ของประเทศไทย ไปสู่มวลมนุษยชาติทั้งโลก ปรารถนาที่จะถวายชีวิตใช้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของตนเอง สร้างงานพุทธศิลป์เพื่อเป็นงานประจำรัชกาลที่ 9 ให้ได้และจะถวายชีวิตไปจนตายคาวัด ด้วยแรงบันดาลใจในการสร้างวัดแห่งนี้อยู่ 3 ประการ คือ เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ศิลปะอันยิ่งใหญ่ วัดร่องขุ่น เชียงราย

แรงบันดาลใจในการสร้างวัดร่องขุ่น เชียงราย

แต่เดิมวัดร่องขุ่นเป็นเพียงวัดเก่าในชุมชน มีขนาดเล็กและสภาพค่อนข้างทรุดโทรม จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2540 ภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่แตก อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้ปวารณาตนเข้ามาสานต่อเพื่อสร้างอุโบสถถวายเป็นพุทธบูชาหวังให้เป็น “งานศิลป์เพื่อ แผ่นดิน” ได้ออกแบบใหม่ใช้เวลาในการสร้าง 13 ปี มีแรงบันดาลใจมาจาก 3 สิ่ง ได้แก่ ชาติ ด้วยความรักบ้านเมืองและงานศิลป์ หวังสร้างงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน ศาสนา ธรรมะได้เปลี่ยนชีวิตของอาจารย์เฉลิมชัยจากจิตที่ร้อนกลายเป็นเย็น จึงขออุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ จากการเข้าเฝ้าฯ ถวายงานในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทำให้ได้เห็นพระอัจฉริยะภาพทางศิลปะและพระเมตตาของพระองค์ บังเกิดความตื้นตันและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงตั้งใจอยากสร้างให้เป็นศิลปะประจำชาติ เป็นศิลปะประจำรัชกาลที่ ๙ โดยไม่เลียนแบบศิลปะรัชกาลใด

จุดเด่นที่สุดของวัดร่องขุ่นเชียงราย

เอกลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นของวัด  คือ พระอุโบสถสีขาวบริสุทธิ์ซึ่งได้กลายเป็นภาพจำของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จนได้รับการขนานนามว่า วัดขาว หรือ White Temple ประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาวิจิตรอลังการมีลวดลายอ่อนช้อยเป็นเชิงชั้นลดหลั่นลงมา หน้าบันประดับด้วยพญานาค ระยิบระยับด้วยกระจก สื่อสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา โดยสีขาวหมายถึง พระบริสุทธิคุณ ส่วนกระจกหมายถึงพระปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้าที่ส่องแสงโชติช่วงชัชวาลสร้างบนเนินเตี้ยๆที่มีทะเลสาบใสสะอาดสะท้อนเงาและทางเดินเข้าอุโบสถที่เป็นสะพานทอดยาวนั้นหมายถึงการเดินข้ามวัฏสงสารมุ่งสู่พุทธภูมิ

การสร้างวัดร่องขุ่น

รีวิวลักษณะเด่น วัดร่องขุ่นเชียงราย

Huaysod อยากให้เริ่มจากด้านหน้าทางเข้าจะเจอสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานทางเดินเข้าสู่ตัววัด หมายถึง การเดินข้ามวัฏสงสารมุ่งสู่พุทธภูมิ  ครึ่งวงกลมเล็ก หมายถึง โลกมนุษย์วงใหญ่ที่มีเขี้ยวเป็นปากของพญามารหรือพระราหู หมายถึง กิเลสในใจแทนขุมนรกคือทุกข์ ผู้ที่จะเข้าเฝ้า พระพุทธเจ้าใน พุทธภูมิต้องตั้งจิตปลดปล่อยกิเลสตัณหาของตนเองลงไปในปากพญามาร เพื่อเป็นการชำระจิตให้ ผ่องใสก่อนที่จะเดินผ่านขึ้น ไปพบกับพระราหูอยู่เบื้องซ้าย และพญามัจจุราชอยู่เบื้องขวา สระน้ำด้านล่าง หมายถึง สีทันดรมหาสมุทร มีสวรรค์ตั้งอยู่ด้วยกัน 6 ชั้นด้วยกัน ผ่านสวรรค์ 6 เดินลงไปสู่พรหม 16 ชั้น แทนด้วยดอกบัวทิพย์ 16 ดอกรอบพระอุโบสถ

ความหมายสิ่งก่อสร้างในวัดร่องขุ่น

ลักษณะเด่นเป็นวัดที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธา มาชมความงดงามของพระอุโบสถสีขาว ชมภาพวาดฝีมือ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ความหมายของอุโบสถสีขาว คือ พระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้า, สะพาน คือ การเดินข้ามจากวัฎสงสารสู่พุทธภูมิ, เขี้ยวหรือปากพญามารหมายถึงกิเลสในใจคน, สันของสะพานจะมีอสูรอมกันข้างละ 8 ตัว มีทั้ง 2 ข้าง เป็นตัวแทนอุปกิเลส ทั้ง 16, กึ่งกลางของสะพาน คือ เขาพระสุเมรุ, ดอกบัวทิพย์มี 4 ดอกใหญ่ ตรงทางขึ้นด้านข้างอุโบสถคือตัวแทนพระอริยเจ้า 4 พระองค์ คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์, และบันไดทางขึ้นมี 3 ขั้นหมายถึง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

ลักษณะเด่น-v'วัดร่องขุ่น

ข้อมูลการเดินทางมายังวัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่นอยู่ในท้องที่บ้านร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย สามารถเดินทางไปโดยใช้ถนนสายเชียงราย-กรุงเทพฯ และถ้ามาจากกรุงเทพฯ หรือเชียงใหม่วัดร่องขุ่นก็จะอยู่ ก่อนถึงตัวเมืองเชียงรายไปราวๆ 13 กิโลเมตร อยู่ตรงหลักกิโลเมตรที่ 816 บนถนนพลหลโยธิน  หรือถ้ามาจากตัวเมืองเชียงราย ให้มาทางไป อ.พาน ทางไป จ.พะเยา จากตัวเมืองเชียงราย จะผ่านแยกไฟแดงสถานีขนส่งแห่งที่ 2 ขับตรงมาเรื่อยๆ จนถึงไฟแดง แยกขวา แยกขุนกรณ์ (ทางไปน้ำตกขุนกรณ์) ให้เลี้ยวขวาเข้ามา ซึ่งใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองเชียงรายไม่กี่นาทีก็จะถึงวัด การเดินทางมาวัดร่องขุ่นนั้นไม่มีลำบากแน่นอน ที่จอดรถมีมากมาย เปิดให้ชมฟรีทุกวันตั้งแต่เวลา 06.30 น. – 18.00 น.

วัดร่องขุ่นแห่งนี้ใครยังไม่เคยไป หวยสด แนะนำว่าต้องไปให้ได้สักครั้งกับความสวยงามที่หาชมไม่ได้ง่ายๆ กับการเข้าชมศิลปะสวยๆ ที่มีหนึ่งเดียวในโลกจึงเป็นหนึ่งในคุณค่าแห่งศิลปะไทยสมัยใหม่ มรดกแห่งแผ่นดินซึ่งฝากคุณค่าชีวิตทดแทนคุณแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์วัดแห่งนี้ให้กลายเป็นศิลปะที่ยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ “สวัสดี”

หากท่านสนใจแทงหวยออนไลน์แค่เพียง คลิก สมัครสมาชิกหวยสด แค่ไม่กี่ขั้นตอนท่านก็สามารถรับข่าวสารและสาระดี ๆ ได้ทุกวัน

เรื่องที่น่าสนใจ